top of page
Store Policies: Store Policies

התקנת הבקר

יש להכין פתרון של 'מגירה בתוך מגירה' עבור הבקר.

download.png

החלק שנועד להחזיק את הבקר צריך להיות בעובי 1 אינץ', ושיהיה חתיכת עץ נוספת בעובי של כ-1/8 אינץ' עד 1/4 אינץ' כדי לתמוך בבקר מאחורה.

 

חשוב להשאיר פתחים בין החלק של העץ שתומכת (1/8"), לבין העץ שמחזיק הבקר (1") כדי לאפשר לחוטים הרלוונטיים להגיע לבקר.

download (1).png
download (2).png

חוטי החיבור הם באורך 1 מטר.

ניתן להוריד כאן קובץ STL של הצורה החיצונית של הבקר.

bottom of page